Podjetje Actual I.T. d.d. iz Kopra, ki je del skupine DBA Group S.p.A., katere cilj je zagotavljanje storitev inteligentnega inženiringa za podporo upravljanja življenjskega cikla infrastrukture, sporoča, da je podpisalo pogodbo z Bulgarian Ports Infratructure Company, državnim upravljavcem pristaniške infrastrukture, za razvoj in dobavo novega sistema za največji bolgarski pristanišči Varna in Burgas. Informacijska rešitev z imenom »Port Community System«, bo povsem nova rešitev in bo omogočala izmenjavo informacij med deležniki, ki sodelujejo v logističnih operacijah bolgarskega pristaniškega sistema.

Port Community System

Začetna vrednost pogodbe znaša približno 4,56 milijona evrov in vsebuje analizo obstoječega stanja, načrtovanje, razvoj in končno dobavo pristaniške informacijske platforme. Rok za dokončanje projekta je 24 mesecev. Podjetje bo po uspešni implementaciji sistema skrbelo tudi za upravljanje in vzdrževanje IT-infrastrukture.

Actual I.T. d.d. na ta način nadaljuje s širitvijo delovanja na področju pomorske in pristaniške dejavnosti, saj bo z implementacijo platforme aktivno sodeloval pri izgradnji digitalne infrastrukture na enem izmed pomembnejših pomorskih vozliščih v Črnem morju.

Ta projekt sovpada s poslovnim načrtom skupine DBA za obdobje 2019–2023, v katerem cilja razširiti obseg poslovanja na tujih trgih, predvsem na področju IKT za podporo kritične infrastrukture. Skupina Actual že danes zagotavlja različne IKT rešitve več kot 14 pristaniškim sistemom ali upravljavcem pristaniških terminalov v Jadranskem, Sredozemskem ter Kaspijskem morju. Od sedaj naprej tudi v Črnem morju. Skupina Actual na trgu deluje že več kot 25 let, njegova programska rešitev Port-Line pa je v zadnjih štirih letih doživela pomemben preboj v vseh večjih omenjenih pristaniških sistemih.

Skupina DBA utrjuje prisotnost in usmerjenost na novi Svileni poti

Hkrati je ta pogodba zelo pomembna in ima dodatno vrednost, ker vključuje glavni pristanišči v Bolgariji, ki sta že povezani z gruzijskima pristaniščema Poti in Batumi, katera sta povezna preko železnice s pristaniščem Alat v Azerbajdžanu. Skupina je že aktivno vključena v procese digitalizacije strateške infrastrukture, ki omogoča dostop do notranjih trgov EU, Rusije in držav Bližnjega vzhoda. Zaradi trenutno težke gospodarske situacije, ki jo je povzročila pandemija Covida19, daje ta pogodba dodatno vrednost in spodbuja zaupanje,« je dejal Francesco De Bettin, predsednik DBA Group S.p.A.

»Gre za enega največjih uspehov naše skupine v zadnjih nekaj letih. S tem projektom vstopamo na območje Črnega morja in tako uresničujemo strategijo, ki smo si jo pred časom začrtali na področju informacijske tehnologije za logistične sisteme in kritične infrastrukture. To je dokaz, da delamo dobro, da so naši produkti kakovostni, da imamo odlične ljudi in da smo zato priznani na trgu. Sedaj se ne smemo ustaviti. Potrebovali smo nekaj časa, da smo pridobili takšen status, a zdaj pride še težji del, ko je ta status potrebno vzdrževati.« je dodal Gregor Veselko, predsednik upravnega odbora družbe Actual I.T. d.d.