Čebele spadajo med žuželke, eno najbolj pestrih, raznolikih in številčnih živalskih vrst, ki obsega več kot 800.000 različnih vrst oziroma kar 70 % vseh do danes poznanih živih bitji.

Najboljša lastnost čebel, poleg te, da znajo leteti, je njihova marljivost. Njihov dan ne mine brez napornega dela, pa naj gre za čiščenje in vzdrževanje čistoče v panju, hranjenje zalege, skladiščenje in predelavo medu in drugih čebeljih proizvodov, graditev satja, varovanje panja ali letanja na pašo.
Opravila čebel so tako kot tudi čebelarjeva opravila povezana s posameznimi meseci v letu in letnimi časi. Navadno začnejo čebele izletavati sredi januarja, da se iztrebijo, potešijo žejo, očistijo panj. Kaj kmalu začnejo vzrejati tudi novo zalego, nabirati medičino in mano ter cvetni prah, gradijo novo satje. Ko v panju narašča število čebel in če začne primanjkovati prostora, začnejo čebele rojiti. Iz panja odleti stara matica z delom čebelje družine, da bi si poiskala novo domovanje.

Čebela (je) delavka, pozna pa tudi več drugih vlog

V panju so najbolj številčno zastopane čebele delavke. V eni čebelji družini jih je lahko naenkrat več deset tisoč. Čebele delavke so spolno nepopolno razvite. Njihova opravila v panju se ločijo glede na njihovo starost. Prve tri dni so »čistilke«, saj čistijo celice v panju in skrbijo za higieno. Po treh dneh postanejo »dojilje«, iz krmilnih ter čeljustnih žlez začnejo izločati matični mleček, s katerim hranijo matico in zalego v panju. Ko so stare 8 do 9 dni, se jim razvijejo voskovne žleze. Takrat postanejo »gradbinke« in skrbijo za gradnjo satja za zalego in odlaganje pridelka. Čebele delavke so tudi »stražarke«. Pred vhodom preverjajo, ali je čebela, ki je priletela, članica njihove družine. Na ta način branijo panj pred vsiljivci in roparji.

Več o projektu Štartaj kot čebelar in več izobraževalnih prispevkov si lahko preberete na spletni strani Štartaj kot čebelar.

Vir fotografij: Čebela se predstavi. Učbenik za ljubitelje čebel, Mlaker-Šumenjak, Marija, Založništvo in izdelava – Lukovica : Čebelarska zveza Slovenije, 2017