Nakup čebelarske opreme, različnih pripomočkov in čebeljih družin je le del poti k čebelarjenju. Pogosto se pojavijo težave pri iskanju dobrega stojišča. Vsak prostor namreč ni primeren za čebele, zato je pri izbiri le-tega dobro upoštevati več dejavnikov.

Eden pomembnejših dejavnikov je zagotovo klima nekega območja, saj je treba upoštevati njegove pašne razmere. Bodo naše čebele imele dovolj paše? Dobro je preveriti okolico območja čebelnjaka v radiju nekaj kilometrov. Morebitne prometne ceste, težka industrija, smetišča ali zelo intenzivna kmetijska področja bi lahko škodovala čebelam in vplivala na varnost čebeljih pridelkov. Zelo zaželeni so morebitni viri čiste vode, kjer se bodo čebele odžejale.

Izbira primernega stojišča je zelo pomembna in čebelarski mentor je lahko vsakemu mlademu čebelarju v veliko pomoč. Med drugim, se je dobro posvetovati tudi o tem, v katero smer obrniti panje. Pomembno je namreč jutranje sonce, ki obsije panje, zato jih, če je le mogoče, ne bomo obračali proti severu ipd.

Glede postavitve čebelnjaka je treba upoštevati tudi slovensko zakonodajo. V največ 30-ih dneh po postavitvi in naselitvi čebelnjaka je namreč treba stojišče prijaviti. Kakšen je postopek le-tega in kaj vse bodoči čebelar potrebuje, si preberite na povezavi: http://evem.gov.si/info/dejavnosti/dejavnost/14241/dovoljenje/12534/prikaziDejavnost/

Ali ste vedeli?

  •  Čebele živijo v pašni dobi le 5 do 7 tednov.
  •  Čebele izletijo iz panja na pašo 7- do 17- krat dnevno.
  •  Čebela v enem dnevu obleti tudi do 4.000 različnih cvetov.
  •  Čebele oprašijo 80 % vseh gojenih rastlin.
  •  Čebele v cvetovih medonosnih rastlin nabirajo sladko medičino (nektar) in cvetni prah.
  •  Opraševanje rastlin je nujno za človekovo raznoliko prehrano in za ohranjanje biotske raznovrstnosti v naravi.