Družba Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) je objavila rezultate za četrto četrtletje in poslovno leto, ki se je za družbo končalo 31. marca 2018. V obravnavanem četrtletju je Lenovo ustvaril 10,6 milijarde ameriških dolarjev prihodkov, oziroma 11 % več kot v primerljivem obdobju leto prej. Gre za prvo dvomestno rast po 10 četrtletjih, kar kaže na jasen vzpon poslovanja.

V četrtem fiskalnem četrtletju je dohodek družbe Lenovo pred obdavčitvijo znašal 37 milijonov dolarjev, kar je 143 odstotkov več kot leto prej, ko je znašal 15 milijonov dolarjev. Družba je hkrati izboljšala dobičkonosnost v vseh treh ključnih poslovnih segmentih, pri čemer se je skupna operativna uspešnost [1] v letu dni izboljšala za 255 milijonov USD na 76 milijonov USD. Dobiček, ki pripada delničarjem za četrto četrtletje, je znašal 33 milijonov dolarjev in je bil nižji kot v enakem lanskem obdobju zaradi večjega davčnega bremena, zabeleženega v poslovnem letu 2016/17.

V celotnem poslovnem letu so skupni prihodki podjetja znašali več kot 45,3 milijarde USD, kar je za 5 % več kot leto poprej. Poslovna uspešnost skupine je dosegla 193 milijonov dolarjev, kar je 96 milijonov dolarjev več na letni ravni. Družba je v poslovnem letu zabeležila čisto izgubo v višini 189 milijonov ameriških dolarjev predvsem zaradi enkratne negotovinske odpisane vsote v višini 400 milijonov dolarjev na račun odloženih terjatev za plačilo davka iz dobička v tretjem četrtletju leta 2017/18.

 

Čisti dobiček na delnico je v četrtem četrtletju znašal 0,28 centa ameriškega dolarja, osnovna letna izguba na delnico pa je znašala 1,67 centa ameriškega dolarja. Upravni odbor družbe Lenovo je za poslovno leto, ki se je končalo 31. marca 2018, razglasilo dividende v višini 2,61 centa ameriškega dolarja na delnico.

Pregled poslovanja družbe

 • Lenovo je nadaljeval izvajanje svoje strategije treh valov, s poudarkom na vodilni vlogi ključnih poslovnih segmentov in z naložbami v obetajoče tehnologije. Vse tri ključne poslovne skupine Lenovo so v četrtem četrtletju in v poslovnem letu pokazale moč in zagon.
 • Osebni računalniki in pametne naprave (PCSD) so ustvarili prihodke v višini 7,7 milijarde ameriških dolarjev, kar je za 16 odstotkov več kot v enakem obdobju lani in dosegli najvišjo rast v štirih letih. Za celo leto je PCSD poročal prihodke v višini 32,4 milijarde ameriških dolarjev, kar je za 8 odstotkov več kot v poslovnem letu 2016/17.
 • Prihodek skupine za podatkovne centre (DCG) se je v četrtletju povečal za 44 %, v primerjavi s četrtim četrtletjem leta 2016/17 na 1,2 milijarde USD. V poslovnem letu je DCG prijavil 4,4 milijarde ameriških dolarjev prihodkov, kar je za 8 odstotkov več kot v poslovnem letu 2016/17.
 • Prihodek oddelka za mobilne rešitve (MBG) je v obravnavanem četrtletju znašal 1,3 milijarde dolarjev, v celem letu pa je oddelek ustvaril 7,2 milijarde ameriških dolarjev. Družba Lenovo ostaja optimistična, saj je podjetje MBG v Latinski Ameriki agresivno znižalo stroške in izjemno povečalo prodajo (prodane količine so se v letu dni dvignile za kar 40 %), rast je bila kar 20-krat višja od povprečja v industriji. Tudi v Severni Ameriki (kjer se je obseg prodaje povečal za 57 % – glede na preteklo leto) družba pričakuje, da bo še bistveno izboljšala pretekle rezultate.

“V zadnjem četrtletju smo nadaljevali z dvomestno rastjo prihodkov ter z močnim izboljšanjem dobičkonosnosti iz leta v leto. Poslovno leto smo zaključili z močnim zagonom in dokazovanjem, da je Lenovo resnično vstopil v novo fazo rasti,” je povedal predsednik in izvršni direktor Lenova Yang Yuanqing in dodal: “Vizija Lenova je postati vodilno tehnološko podjetje na svetu na področju inteligentne preobrazbe. Osredotočili se bomo na izgradnjo konkurenčnosti v svetu naprav interneta stvari, na področju infrastrukture za podatkovne centre in vertikalne inteligentne rešitve. Smo dobro pozicionirani, da izkoristimo obdobje interneta stvari in pametnih podatkov.”

V četrtem četrtletju je družba Lenovo objavila tudi integracijo skupine osebnih računalnikov in pametnih naprav z mobilno poslovno skupino ter tako ustvarila skupino za inteligentne naprave (IDG). Ta nova skupina bo še naprej pospeševala vodilno vlogo podjetja pri inovacijah in ambicijah rasti v celotnem spektru pametnih naprav. Nova struktura bo ustvarila številne učinkovitosti z izkoriščanjem skupne svetovne dobavne verige in storitev. Oddelek IDG bo pospešil tudi inovacije družbe Lenovo, saj se komunikacijske in računalniške tehnologije združujejo v enotno platformo za boljšo povezavo naprav, uporabnikov, aplikacij in vsebin.

DODATNI POUDARKI PO ODDELKIH

Poslovna skupina za računalnike in pametne naprave (PCSD): v četrtem četrtletju je oddelek PCSD dosegel visoko rast prihodkov, in sicer 16 % več kot v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta. V poslovnem letu je PCSD poročal o 8-odstotnem povečanju prihodkov, družba Lenovo pa je ostala vodilni proizvajalec osebnih računalnikov in tablic na svetu[2], pri čemer se je njen tržni delež povečal za 0,2 odstotne točke na 15,6 % na svetovni ravni. Poleg tega:

 • se je v četrtem četrtletju 2017/18 marža PTI s 5 % vrnila na najvišjo raven v industriji. Vse regije so bile donosne, pri čemer so se marže povečale v štirih od petih geografskih regij.
 • Močna, dvomestna, medletna rast prihodkov je odlikovala regije Amerike, Azije Pacifika ter EMEA.
 • Usmerjena strategija v segmente visoke rasti se je v zadnjem četrtletju obrestovala z močno dvomestno rastjo pošiljk igričarskih računalnikov (+ 42 %) kot tudi delovnih postaj (+ 32 %). Obe sta presegli prihodke v višini milijarde dolarjev v poslovnem letu 2017/18.
 • LAPTOP Magazine je Lenovo že drugo leto zapored imenoval za najboljšo blagovno znamko v svetu prenosnih računalnikov.

Skupina za podatkovne centre (DCG): oddelek za rešitve na področju podatkovnih centrov je v dobrem položaju, da strankam zagotovi infrastrukturo za pametne in povezane naprave interneta stvari. Oddelek ostaja eden ključnih za podjetje Lenovo. Finančna uspešnost oddelka je dosegla oprijemljive rezultate:

 • V četrtem četrtletju leta 2017/18 je oddelek dosegel drugo zaporedno četrtletje dvomestne stopnje medletne rasti in dosegel najvišjo rast prihodkov (+ 44 %) odkar je Lenovo kupil oddelek IBM System x leta 2014 – v vseh regijah so zabeležili pozitivno medletno rast prihodkov.
 • Regiji Severna Amerika in EMEA sta objavili četrto zaporedno četrtletje močne medletne rasti prihodkov.
 • Programsko opredeljena infrastruktura (SDI) je prav tako nadaljevala močno rast prihodkov – kar 130 % v primerjavi z letom prej.
 • HPC je na vrhu seznama 500 najzmogljivejših superračunalnikov Lenovo utrdil na mestu številka 2, podjetje pa je zmanjšalo zaostanek za vodilnim tekmecem.

Skupina za mobilne rešitve (MBG): Med četrtletjem se je oddelek MBG osredotočil na prestrukturiranje za prihodnjo rast in donosnost. Sergio Buniac je prevzel vodenje dejavnosti zunaj Kitajske; družba se je odločila za prerazporeditev portfelja izdelkov pred prihodnjimi predstavitvami izdelkov; količina zalog se je zmanjšala. Oddelek je opravil strateški pregled trga in preučil možnosti za najbolj dobičkonosno rast.

 • V četrtem četrtletju leta 2017/18 je Latinska Amerika ostala močno jedro za oddelek MBG, v omenjeni regiji je namreč zabeležila dvomestno (13 %) medletno rast prihodkov.
 • V Severni Ameriki so pošiljke še naprej močno rasle, saj je družba Lenovo okrepila prisotnost z glavnimi modeli in razširitvijo nabora mobilnih operaterjev. Prodaja v regiji Severne Amerike se je v četrtem četrtletju povečala za 54 %, družba pa je tržni delež povečala za 1,1 odstotne točke na 3,8 %.
 • Zmanjšanje stroškov je del strategije za zmanjšanje izgub. Podjetje se osredotoča na krepitev položaja oddelka MBG in povečanje donosnosti v Latinski Ameriki, Severni Ameriki in zahodni Evropi, ki jo namerava doseči s poenostavitvijo portfelja, optimizacijo stroškovne strukture in izkoriščanjem skupnih platform.

Lenovo Capital in Incubator Group: Lenovo ostaja podporna in gonilna sila nekaterih najmočnejših trendov na področju globalnih tehnoloških inovacij, zlasti umetne inteligence. Investicijska roka družbe Lenovo, podjetji Lenovo Capital in Incubator Group (LCIG), sta v preteklih letih financirali 85 podjetij in nadzorovali osem odcepitev v neodvisna podjetja.

[1] Operativna uspešnost se meri kot dobiček pred obdavčitvijo, vendar brez upoštevanja stroškov prestrukturiranja in koristi odprodaje nepremičnin.
[2] Vir: IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker, 2018Q1 Final Historical