Skupina Lenovo Group je danes objavila rekordne finančne rezultate za prvo četrtletje. Priložnosti, ustvarjene s pospešeno digitalizacijo, inteligentno preobrazbo in nadgradnjo okolij IT so botrovale rasti na vseh področjih – prodaji naprav, infrastrukturnih rešitev in aplikacij po vsem svetu – ter še naprej spodbujajo dolgoročno in trajnostno povečanje dobičkonosnosti skupine.

Z izkoriščanjem teh priložnosti je družba Lenovo medletno izboljšala dobičkonosnost, pri čemer so je dobiček pred obdavčitvijo skoraj podvojil na 650 milijonov ameriških dolarjev (96 % rast), čisti dobiček pa se je več kot podvojil (rast 119 %), pri čemer je neto marža dosegla 2,8 %, kar je najvišja vrednost zadnjih let. V prvem četrtletju novega poslovnega leta so prihodki skupine še naprej naraščali in dosegli na 16,9 milijarde ameriških dolarjev, kar je 27 % več kot v enakem obdobju lani.

V prihodnje podjetje vidi stalne priložnosti za trajnostno rast in izboljšanje donosnosti v svojem poslu, predvsem na področjih, kot so vertikalne rešitve, infrastrukturne rešitve, vrhunski osebni računalniki in povezane naprave, ki niso osebni računalniki, kot so tablični računalniki, pametni telefoni, vgradni računalniki in druge pametne naprave. Poleg tega bodo inovacije še naprej pomagale spodbujati donosno in trajnostno rast poslovanja. Lenovo je v prvem četrtletju za 40 % medletno povečal naložbe v raziskave in razvoj, pa tudi v naslednjih treh letih bo še naprej vlagal v inovacije in podvojil naložbe v raziskave in razvoj.

»Pospešeni digitalna in inteligentna preobrazba sta ustvarili pomembne tržne priložnosti po vsem svetu. Lenovo jih uspešno izkorišča, ko se iz proizvajalca naprav spreminjamo v ponudnika storitev in rešitev. Dokaz je v naši uspešnosti – samo v tem četrtletju smo medletno podvojili dobičkonosnost, medtem ko je neto marža dosegla najvišjo vrednost v mnogih letih,« je dejal Yuanqing Yang, predsednik in izvršni direktor družbe Lenovo, in dodal: »V prihodnje bomo še naprej povečevali naložbe v raziskave in razvoj, v naslednjih treh letih jih nameravamo podvojiti; dodatno bomo izboljšali svojo operativno odličnost, hkrati pa ostajamo zavezani zelenim inovacijam in družbeno odgovornemu poslovanju, da dosežemo dolgoročno trajnostno povečanje dobičkonosnosti,« je povedal Yuanqing Yang, predsednik in izvršni direktor družbe Lenovo.