Skupina Lenovo  je objavila, da so prihodki skupine v četrtem četrtletju in tekom celega poslovnega leta dosegli izjemno rast v vseh segmentih, kar je botrovalo novim rekordom. Rezultati dokazujejo odpornost in sposobnost skupine za doseganje uravnotežene, dosledne in trajnostne rasti, ki se še naprej diverzificira in preoblikuje v skladu s svojo poslovno strategijo. Ta poudarja pametne rešitve, pametno infrastrukturo in pameten internet stvari.

Prihodki skupine v četrtem četrtletju so se medletno povečali za 48 % na 15,6 milijarde ameriških dolarjev. Dobiček je zabeležil najvišjo stopnjo rasti v zadnjih dveh letih – z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 380 milijonov dolarjev in neto dobičkom v višini 260 milijonov dolarjev, ki so zrasli za 392 % oziroma 512 %. Rezultati četrtega četrtletja so zaključili rekordno leto, letni prihodki skupine so presegli 60 milijard ameriških dolarjev, kar je 10 milijard več kot v prejšnjem poslovnem letu. Na letni ravni je dobiček pred obdavčitvijo znašal skoraj 1,8 milijarde ameriških dolarjev, neto dobiček pa 1,2 milijarde ameriških dolarjev, kar je več kot 70-odstotna medletna rast.

Upravni odbor Lenovo je za poslovno leto, ki se je končalo 31. marca 2021, objavil končno dividendo v višini 3,09 ameriškega centa na delnico.

Izjava predsednika:

“V zadnjem četrtletju smo dosegli najhitreje rastoče četrtletje v desetletju in zaključili poslovno leto z novim mejnikom, 60 milijard ameriških dolarjev prihodkov in znatno rastjo dobička, kar je nov rekord. Zgodovinski dosežki so bili doseženi z izkoriščanjem naših temeljnih kompetenc: jasne strategije, inovativnih izdelkov, operativne odličnosti in globalno-lokalnega modela delovanja, s katerim zadovoljujemo potrebe kupcev v novi normalnosti,” je dejal Yuanqing Yang, predsednik in izvršni direktor družbe Lenovo, ter dodal: “Veselimo se ogromnih novih priložnosti za rast, ki jih ustvarjajo tržni trendi in potrebe po spremljanju in zajemu informacij, nadgradnje infrastrukture in spodbujanje dolgoročne trajnostne rasti. Delamo na tem, da bomo v prihodnjih letih zgradili še pametnejšo prihodnost.”

Rekordno četrto četrtletje z dvomestno rastjo prihodkov v vseh oddelkih

 • Najboljše četrto četrtletje za oddelek računalnikov in pametnih naprav (PCSD) doslej z 12,4 milijarde ameriških dolarjev prihodkov, kar je 46 % več kot v enakem obdobju lani in rekordnim dobičkom v višini 6,7 %.
 • Vse regije so dosegle dvomestno rast prihodkov, prodaja računalnikov je rasla hitreje od povprečja trga – Lenovo je še utrdil položaj vodilnega proizvajalca računalnikov na svetu.
 • Tablice so se posebej dobro prodajale, medletna rast v četrtem četrtletju je dosegla 157 % – prodaja je rasla trikrat hitreje od povprečne rasti trga.
 • Visoko rast so zabeležili tudi premijski segmenti – igričarski računalniki, tanki in lahki prenosniki, prenosniki Chromebook in monitorji. Prodaja le-teh je prav tako rasla z visokimi dvo- in tromestnimi številkami in hitreje od tržnega povprečja.
 • Oddelek mobilnih rešitev (MBG) je dosegel prodajo 1,54 milijarde dolarjev, kar predstavlja 86-odstotno medletno rast in ustvaril 21 milijonov dolarjev dobička – kar je rekorden znesek po prevzemu družbe Motorola.
 • Razširjeno sodelovanje z mobilnimi operaterji in večji nabor izdelkov za omrežja 5G sta botrovala k trimestni rasti prodaje v regijah Severne Amerike, Evrope in v azijsko-pacifiški regiji.
 • Tržni delež v segmentu pametnih telefonov v Latinski Ameriki je dosegel rekordnih skoraj 21 %.
 • Prihodki skupine za podatkovne centre (DCG) so dosegli 32 % medletno rast in so znašali 1,6 milijarde dolarjev in že peto zaporedno četrtletje rasli hitreje od povprečja trga. Dobičkonosnost poslovanja se je na medletni ravni povečala za 4,4 odstotne točke.
 • Posel s ponudniki oblačnih storitev je na letni ravni dosegel 73 % rast in rastel 61 odstotnih točk hitreje od povprečja trga.
 • Rekordno visoki prihodki v četrtem četrtletju so bili doseženi tudi na področju strežnikov, hrambe podatkov, programsko opredeljene infrastrukture, programske opreme in HPC/AI. Sistemi hrambe podatkov so dosegli kar 73 % medletno rast.
 • Prevzeto podjetje Burgeoning Edge obeta visoko rast poslovanja v prihodnje.
 • Področje rešitev za digitalno preobrazbo je prav tako doseglo rekordno rast, ki jo je spodbudila močna rast prihodkov iz naslova storitev in programske opreme* – 44 % več kot v enakem obdobju lani. Prihodki od upravljanih storitev* (DaaS, TruScale) so se skoraj podvojili, prihodki od rešitev* pa so se medletno povečali za 65 %.

Mejniki poslovnega leta, ki so ga zaznamovali jasna strategija, inovacije in operativna odličnost ter model globalno-lokalnega delovanja

 • Prvič v zgodovini so prihodki skupine Lenovo presegli 60 milijard ameriških dolarjev in v samo enem letu dodali več kot 10 milijard ameriških dolarjev oziroma dosegli 20-odstotno medletno rast poslovanja.
 • Skupini inteligentnih naprav (oddelka PCSD in MBG) in podatkovnih centrov (DCG) sta dosegli 20- oziroma 15-odstotno rast prihodkov.
 • Prihodki skupine iz naslova storitev digitalne preobrazbe in programske opreme so rasli dvakrat hitreje od skupnih prihodkov in dosegli medletno rast skoraj 40 % ter rekordno višino 4,9 milijarde dolarjev in že znašajo 8 % vseh prihodkov skupine.

Poudarki iz poslovanja

 • Skupina Lenovo je 1. aprila 2021 združila ekipe in storitve ter rešitve iz celotnega podjetja in ustanovila posebno organizacijo – novo skupino Solutions & Services Group (SSG). Ta poslovna skupina bo še okrepila naš portfelj povezanih storitev in povečala zvestobo kupcev, izboljšala in razširila upravljane storitve ter razvila ponovljive rešitve v ključnih vertikalnih panogah.
 • Globalna dobavna veriga koncerna je še naprej najboljša v svojem razredu, globalni odtis pa se širi in vključuje novo lastno tovarno na Madžarskem, ki bo začela obratovati tekom leta. Pred kratkim je Gartner podjetje Lenovo uvrstil med 25 najboljših na svetu na področju oskrbovalne verige in podjetje označila kot izstopajočega izvajalca pri preobrazbi poslovanja, ki ga vodijo kupci, in pohvalila glede uporabe naprednih tehnologij, kot so 5G, veriženje podatkovnih blokov in umetna inteligenca, za optimizacijo dostave izdelkov in rešitev kupcem na 180 trgih.
 • Področje trajnostnega razvoja beleži izjemen napredek, saj je podjetje že doseglo dva ključna cilja in v zadnjem desetletju zmanjšalo količino izpustov toplogrednih plinov za 92 % ter uvedlo nove, agresivne cilje do leta 2030. Organizacija Corporate Knights je v svojem poslovnem indeksu podjetje Lenovo označilo kot eno izmed 100 najbolj trajnostnih podjetij na svetu.
 • Podjetje Boston Consulting Group pe je Lenovo označilo eno izmed najbolj inovativnih podjetij na svetu – na lestvici 50 najboljših je zasedlo 25. mesto.

Pogled v prihodnost

Izzivi poslovnega leta 2020/21 se nadaljujejo tudi v novem poslovnem letu. Kljub temu pa se ob stalnih tržnih spremembah, ki so se v zadnjem letu pospešile, obeti skupine za preostanek leta 2021 in poslovno leto 2021/22 ostajajo pozitivni. Tržne spremembe v zadnjem letu spodbujajo tri glavne trende, ki jih skupina izkorišča. Prvič, nadgradnja porabe, saj kupci porabijo več časa za svoje naprave, kupujejo več in jih pogosteje nadgrajujejo. Drugič, nadgradnja infrastrukture, pri čemer so kupci prešli od nakupa izdelkov za podatkovne centre k nakupu celotnih infrastrukturnih rešitev. In končno, nadgradnja poslovanja z digitalizacijo poslovanja, ki jo močno pospešuje inteligentna preobrazba, ki jo omogoča umetna inteligenca, postaja resničnost. Operativna odličnost podjetja Lenovo, njegov globalno-lokalni operativni model in nova organizacijska struktura, ki se prilagaja tem trendom, bodo še okrepili sposobnost koncerna za dolgoročno in trajnostno rast.

* fakturirani prihodki