Skupina Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) je objavila rekordne četrtletne rezultate podjetja z zgodovinsko najvišjimi vrednostmi tako dobička kot prihodkov. Operativna odličnost, inovativnost in izvedba podjetja podpirajo izboljšave v vseh ključnih poslovnih oddelkih kljub širšim izzivom z oskrbo komponent v industriji IT. Skupaj s priložnostmi, ki jih ustvarjajo pospešena digitalizacija, inteligentna preobrazba in nadgradnje IT na področjih naprav, infrastrukture in aplikacij po vsem svetu, še naprej spodbujajo dolgoročno in trajnostno povečanje dobičkonosnosti skupine Lenovo.

Poslovni rezultat družbe Lenovo se je medletno znatno izboljšal, saj je čisti dobiček narasel za 65 % na 512 milijonov ameriških dolarjev, neto marža pa se je izboljšala za 0,7 odstotne točke, kar je skladno s ciljem podjetja, da se dobičkonosnost v treh letih podvoji. Prihodki pred obdavčitvijo so znašali 742 milijonov USD, kar je 58 % več kot v enakem lanskem obdobju, prihodki skupine pa so v obravnavanem poslovnem četrtletju dosegli 17,9 milijarde USD, kar je 23 % več kot v enakem obdobju lani. Denarni tok iz poslovanja se je medletno podvojil na 1,6 milijarde ameriških dolarjev, hkrati pa so se stroški skupine za raziskave in razvoj zaradi povečanih naložb v inovacije v tem četrtletju povečali za skoraj 60 %.

V prihodnje se bo strategija, ki spodbuja trajnost ob izboljšani dobičkonosnosti in rasti, še naprej osredotočala na segmente z visokimi maržami, hkrati pa bo podjetje skladno z napovedmi v prejšnjem četrtletju v treh letih podvojilo svoje naložbe v raziskave in razvoj. Tako bo podprlo nadaljnjo preobrazbo skupine ter razvoj tehnologij, osredotočenih na nove priložnosti v svetu IT in snovanje tehnološke arhitekture »stranka-rob-oblak-omrežje-inteligenca«, ki jo prinašajo spreminjajoče se potrebe strank.

Finančni poudarki:           

Izjava: Yuanqing Yang, direktor in predsednik uprave družbe Lenovo

“Naša nova IT-arhitektura »stranka-rob-oblak-omrežje-inteligenca« pridobiva zagon in je vse širše sprejeta v industriji. Z močno izvedbo naše strategije 3S (pametne naprave/internet stvari, pametna infrastruktura, pametna vertikala) smo v zadnjem četrtletju dosegli nove rekorde tako glede prihodkov kot dobička in smo na pravi poti, da v treh letih podvojimo svojo neto maržo. Hkrati so se naše naložbe v raziskave in razvoj povečale za skoraj 60 %,” je povedal Yuanqing Yang, predsednik uprave in izvršni direktor družbe Lenovo, in dodal: “V prihodnje si bomo še naprej prizadevali za podvojitev porabe za raziskave in razvoj v treh letih in še naprej spodbujali našo inteligentno preobrazbo, ki jo vodijo storitve.”

Oddelek za rešitve in storitve (SSG): zagotavlja močno rast in visoke marže – spodbuja višjo splošno donosnost skupine 

Priložnosti:

Skupina za rešitve in storitve še naprej zagotavlja močno dobičkonosnost in rast na hitro rastočem trgu. Ker tehnološka arhitektura postaja vse bolj zapletena, stranke zahtevajo bolj izpopolnjene IT-storitve, trg pa naj bi bil leta 2025 vreden več kot bilijon ameriških dolarjev, pri čemer strokovnjaki ocenjujejo, da bo hitro rastoči trg naprav kot storitev do leta 2025 vreden 67 milijard ameriških dolarjev.

Rezultati v drugem četrtletju:

 • Znatna rast prihodkov v drugem četrtletju (30-odstotna medletna rast na 1,36 milijarde ameriških dolarjev), ki je ustvarila 7,3 % skupnih prihodkov skupine in s skoraj 21-odstotno maržo.
 • Rast podpornih storitev za uporabnike osebnih računalnikov in odjemalcev infrastrukture. Upravljane storitve so dosegle skoraj 90-odstotno rast prihodkov v primerjavi z enakim obdobjem lani, podjetje pa ugotavlja, da so ponovljive rešitve, ki temeljijo na lastnem znanju družbe Lenovo, postale vse bolj priljubljene, zaradi česar so projektne storitve in rešitve dosegle skoraj 22-odstotno medletno rast prihodkov.
 • Družba je na svojem letnem vodilnem inovacijskem dogodku Tech World napovedala razvoj svojega poslovnega modela, ki temelji na naročninah, z uvedbo TruScale – novega portfelja, ki združuje vso ponudbo rešitev Lenovo, ki so na voljo kot storitev, pod enim dežnikom in zagotavlja resnično globalno rešitev, ki omogoča vse, od žepa do oblaka, na voljo prek ene same pogodbe.

Pogled naprej:

 • Lenovo bo še naprej spodbujal rast prihodkov in dobičkonosnost. Z integracijo notranje IT-funkcije podjetja v SSG lahko izboljša dostavo raziskav in razvoja poslovne skupine in pretvori dokazane notranje digitalne zmogljivosti v ponudbo rešitev za stranke.
 • V upravljanih storitvah bodo uvedene nove platforme, orodja in zmogljivosti za trženje, ki bodo še izboljšale ponudbo TruScale kot storitev.
 • Pri podpornih storitvah bo poudarek na povečanju stopenj penetracije, ko se bo komercialni segment okrepil.

Oddelek infrastrukturnih rešitev (ISG): rekordno četrtletje, rast je presegla rast trga

Priložnosti:

Priložnosti za ISG se še naprej širijo, saj se posodabljanje infrastrukture IKT po vsem svetu nadaljuje. Pričakuje se, da bo trg infrastrukture IKT do leta 2025 vreden 250 milijard USD, torej bo globalno primerljivo velik kot trg osebnih računalnikov.

Rezultati v drugem četrtletju:

 • ISG je dosegel rekordno uspešnost, na čelu z rekordno visokimi prihodki v višini skoraj 2 milijardi USD, kar je skoraj 34 % več kot v enakem lanskem obdobju. Dobičkonosnost se je na letni ravni še naprej izboljševala – za 24 milijonov ameriških dolarjev – in se približala točki preloma.
 • Poslovanje je raslo hitre od rasti trga v skoraj vseh segmentih. Storitve v oblaku so dosegle zgodovinsko visoke prihodke z več kot 50-odstotno medletno rastjo; prihodki od podjetij/SMB so prav tako imeli močno rast, in sicer 20 % medletno.
 • V segmentih z višjimi maržami so prihodki od prodaje sistemov shranjevanja podatkov narasli za več kot 50 % medletno in dosegli nov rekord, na področju visokozmogljivega računalništva pa je skupina na Kitajskem dostavila najhitrejši univerzitetni superračunalnik, ki ga poganja tehnologija vodnega hlajenja Lenovo Neptune.

Pogled naprej:

 • Podjetje bo še naprej povečevalo naložbe v hitro rastoče segmente, kot so računalništvo na robu, hibridne rešitve v oblaku in konvergenca 5G v oblaku.
 • Skupina bo prav tako še naprej krepila lastno načrtovanje in proizvodne zmogljivosti, da bi spodbudila izboljšanje dobičkonosnosti.
 • Vizija podjetja ostaja biti največji in najbolj zaupanja vreden svetovni ponudnik infrastrukturnih rešitev IKT.

Oddelek pametnih naprav (IDG): močna rast prihodkov in večja dobičkonosnost, povečan prispevek področij, ki niso povezana z osebnimi računalniki

Priložnosti:

Povpraševanje po osebnih računalnikih in drugih pametnih napravah ostaja visoko. To je posledica okrevanja povpraševanja s strani potrošnikov, pri čemer tržna poročila kažejo, da je prodaja domačih osebnih računalnikov (razen Chromebookov) v zadnjem četrtletju zrasla za 18 % na letni ravni. Povečano povpraševanje je pričakovati tudi po predstavitvi sistema Windows 11. Lenovo pričakuje, da bo povpraševanje po osebnih računalnikih v skladu z ocenami industrije na nivoju 340-355 milijonov enot na leto v naslednjih nekaj letih. Globalni trg pametnih telefonov še vedno predstavlja izjemne priložnosti za rast, tako kot rastoči trg interneta stvari, ki naj bi do leta 2025 rasel s povprečno letno stopno 11 %.

Rezultati v drugem četrtletju:

 • Odlični rezultati z 21-odstotno medletno rastjo prihodkov na 15,3 milijarde ameriških dolarjev, s še višjo rastjo dobičkonosnosti – 34-odstotna medletna rast na 1,2 milijarde dolarjev, na že tako visoki osnovi.
 • Segmenti vrhunskih osebnih računalnikov so dosegli visoko rast, pri čemer so se prihodki od premijskih modelov Yoga in delovnih postaj letos več kot podvojili. Prihodki od potrošniških osebnih računalnikov so se medletno povečali za 29 %, osebni računalniki za mala in srednja podjetja pa so dosegli 48 % medletno rast.
 • Pametni telefoni so imeli najboljše četrtletje doslej, saj je dobiček dosegel novo zgodovinsko najvišjo vrednost, in sicer 89 milijonov ameriških dolarjev, medtem ko so prihodki narasli za 27 % medletno na najvišjo vrednost v 15 četrtletjih. Vse geografske regije so dosegle visoko dobičkonosno rast – ne le v tradicionalnih »trdnjavah« Latinske Amerike in Severne Amerike, temveč tudi na trgih v regiji EMEA in azijsko-pacifiškem območju. Prihodki od tabličnih računalnikov so se medletno povečali za 20 %, posel z dodatki pa za 31 % medletno.

Pogled naprej:

 • Lenovo bo še naprej vlagal v premijske segmente naprav, da bi povečal dobičkonosnost in povprečno prodajno ceno. Izdelki, ki niso osebni računalniki, kot so pametni telefoni, tablični računalniki, rešitve za sodelovanje in vgradno računalništvo, pa bodo dodatno povečali prihodke.

Operativni poudarki in prihodnje naložbe

 • Družba Lenovo se v vseh svojih operacijah še naprej močno osredotoča na ESG; avgusta 2021 je kot del letnega poročila ESG določila nove cilje za ublažitev podnebnih sprememb. Podjetje se je zavezalo, da bo do leta 2025/26 iz svoje dobavne verige odstranilo milijon ton emisij toplogrednih plinov, skladno z načrtom za doseganja ciljev zmanjšanja emisij do leta 2030, ki jih je odobrila pobuda za znanstveno utemeljene cilje. Poleg tega se je podjetje zavezalo, da bo do leta 2025 integriralo reciklirane materiale v vse izdelke za osebne računalnike in preoblikovalo cilje družbenega vpliva, tako da bodo ženske do leta 2025 zasedale 27 % globalnih vodilnih vlog, v primerjavi z 21 % leta 2020.
 • Podjetje je bilo pred kratkim nagrajeno za svoje zaveze in delo na področju ESG, saj je prejelo najvišjo oceno doslej iz indeksa trajnostnega razvoja, ki ga pripravlja podjetje Hang Seng. Prvič je doseglo oceno AA+ in najboljšo skupno oceno med podjetji iz tehnološke industrije.
 • Po upokojitvi predsednika in glavnega operativnega direktorja Gianfranca Lancija je Lenovo pred kratkim objavil ime njegovega naslednika: Che Min (Jammija) Tu. Ta bo v novi vlogi gradil na prednostih podjetja v operativni in dobavni verigi odličnosti.