V hotelu Habakuk v Mariboru je potekal prvi letošnji pomembnejši IT-dogodek. Poslovno-izobraževalni dogodek RoglIT v organizaciji družbe Unistar PRO je več kot 250 strankam, partnerjem in predstavnikom medijev predstavil aktualne trende in nove tehnologije s področja IT. V Unistar PRO poudarjajo, da so izzivi strank tudi njihovi izzivi in skupaj z njimi stopajo po poti digitalne preobrazbe.

Uvodnemu predavanju uspešnega smučarja Jureta Koširja, danes podjetnika, ki je udeležence spomnil na to, da si je treba tako v športu kot v poslu vse zaslužiti in vztrajati ter oblikovati zmagovalno moštvo, je sledila predstavitev vodstvene ekipe podjetja Unistar PRO.

»Cilji strank so tudi naši cilji, saj jim zagotavljamo kar najbolj celovito podporo poslovanju. Še več kot to, smo tudi njihov razvojni partner, zato smo vpeti v marsikateri projekt od začetka do konca – od svetovanja, preko izvedbe do varovanja IT-okolja. Uvedli smo sistem stalnih povratnih informacij, saj le tako lahko stalno napredujemo in se izboljšujemo,« je dejal Igor Hostnik, direktor prodaje v Unistar PRO.

Rdeča nit dogodka RoglIT 2019 je bila namreč sodelovanje za skupni uspeh, spremljal pa jo je slogan »Soočenje s prihodnostjo IT-ja – z nami«. Aleksander Antić, direktor infrastrukturnega oddelka, je v nadaljevanju predstavil trende, s katerimi se soočajo sodobna IT-okolja, predvsem selitev poslovanja v oblak, globalno infrastrukturo, izumiranje podatkovnih centrov na lokacijah podjetij, robno računalništvo in bitko za talente. »Tudi IT-strokovnjaki spreminjajo način razmišljanja, ni več pomembna zgolj tehnologija, temveč prevzemajo tudi poslovni pogled – kako lahko tehnologija kar najbolje pomaga poslu.«

Rony Plevnik, direktor oddelka Poslovne rešitve, je nato predstavil nove poslovne modele na področju podpore poslovanja, podpore uporabnikov in zagotavljanja varnosti. Unistar PRO je v preteklem letu namreč številne storitve združil v celovite rešitve, saj te iščejo tudi podjetja, ki so na področju IT kadrovsko podhranjena, kar je še najbolj očitno na področju kibernetske varnosti, zato vse pogosteje povprašujejo po storitvah varnostno-operativnega centra.

Pavle Jazbec, izvršni direktor Unistar PRO, pa je dodal, da se podjetje zaveda pomena sobivanja s strankami: »Če smo pred leti skrbeli predvsem za IT-podporo pri strankah, smo danes v vlogi kreatorja. Ustvarjamo IT-okolja prihodnosti. V letu 2018 smo se kadrovsko okrepili, dodali 14 zaposlenih in še razširili nabor kompetenc«. Pri tem smo pridružili družbo IT AD in tako pod blagovno znamko Astec združujejo svetovalne storitve s področja skladnosti, informacijske varnosti in vodenja ter revizije IT.

Strokovnjaki podjetja Unistar PRO so skupaj s predstavniki partnerskih podjetij v nadaljevanju predstavili najrazličnejše varnostne rešitve in storitve ter IT-opremo, s katerimi podjetja in organizacije postavijo zanesljive temelje za digitalno preobrazbo kot tudi ustrezno digitalno obrambo.

Upravičenost naložb v IKT
Veliko zanimanja obiskovalcev je poželo predavanje z naslovom »Ali so naložbe časa in denarja v IKT sploh upravičene?«, v katerem sta predavatelja predstavila štiri najbolj pogoste profile podjetij in njihov odnos do naložb v informacijsko-komunikacijske tehnologije. Udeleženci so se strinjali, da digitalna preobrazba poslovanja tudi od področja IT zahteva, da aktivno sodeluje pri soustvarjanju dodane vrednosti poslovanja. Podjetja in organizacije, ki želijo napredovati, morajo zato imeti ustrezno strategijo, vizijo pa tudi vodstvo in poskrbeti za čim boljšo implementacijo IT-rešitev. Žal večina podjetij danes ne meri učinkovitosti naložb v IT, pa bi to morala početi. To jim bodo sicer olajšali tudi novi poslovni modeli, kjer v ospredje stopa predvsem zunanje upravljanje IT-storitev in kibernetske varnosti.

Okrogla miza
Na dogodku RoglIT 2019 je bilo predstavljenih več zgodb o uspehu in najboljših praks. Veliko zanimanje je požela tudi okrogla miza, na kateri so sogovorniki obravnavali različne analize poslovanja. Gostje so poudarili koristi izvajanja analiz poslovanja, bodisi v kontekstu zagotavljanja kakovosti in boljše učinkovitosti, bodisi zaradi večje varnosti in zakonske skladnosti poslovanja. Predvsem slednje sta izpostavila Janez Križan (A1) in Bojan Brodar (Telemach), ki izhajata iz poslovnih okolij, kjer je poslovanje močno regulirano. Poudarila sta, da morajo biti tovrstne analize poslovanja del procesa nenehnega izboljševanja in se izvajati redno. S tem se je strinjal tudi Bart Stegeman (Plastika Skaza), ki pa bistvene koristi tovrstnih analiz vidi predvsem v kontekstu zagotavljanja kakovosti in učinkovitosti proizvodnih procesov.

Pristanišče prihodnosti
Kako daleč sežejo »lovke« podjetja Unistar PRO, je na zaključnem predavanju pokazali Antonio Politano in g. Galli Daniele iz DBA Group, ki je posodobilo IT-okolje pristanišča v italijanskem mestu Bari. Temu je namreč slovensko podjetje prodalo visoko zmogljiv strežniški sistem, ki skrbi za to, da upravitelji v realnem času spremljajo ves promet v pristanišču, tako pomorski kot cestni, izpuste CO2 in drugih škodljivih plinov, vetrove ter ustrezno prilagajajo delovanje pristanišča s kar najmanj škodljivega vpliva na mesto in okolico.

Celodnevni dogodek se je zaključil s tekmovanjem s pležuhi na Pohorju, večerjo in druženjem.