Čebelarstvo je razširjena kmetijska dejavnost, ki ima v Sloveniji dolgo in bogato tradicijo. Več kot 10 tisoč čebelarjev, ki čebelarijo s približno 200 tisoč čebeljimi družinami, v povprečju pridelajo dva tisoč ton medu na leto.

Med slovenskimi čebelarji prevladujejo ljubiteljski čebelarji, ki čebelarijo z manjšim številom čebeljih družin. Nekateri čebelarji pa se s čebelarjenjem ukvarjajo profesionalno, pri čemer jim je zakonsko dovoljeno čebelariti le z avtohtono domačo čebelo kranjsko sivko (lat. Apis mellifera carnica). Čebelarji imajo do čebel spoštljiv odnos, saj jih imajo na neki način za »najmanjše domače živali« oz. za ožje člane svoje družine.

Čebelar je varuh čebel. Čebelam nudi domovanje, v zameno pa vzame višek njihovega pridelka. Skrbi tudi za naravno okolje, saj čebele z opraševanjem skrbijo za ohranjanje ravnovesja v naravi. Čebele pelje na pašo v gozd, na travnik, v sadovnjak, na polje … Torej, povsod tja, kjer nekaj medi. Čebelar prideluje med in številne druge pridelke (cvetni prah, vosek, propolis in matični mleček), skrbi za čebele, jih po potrebi hrani in jim zagotavlja nemoten razvoj. Poleg številnih opravil v letu se nekateri čebelarji ukvarjajo tudi z vzrejo matic in prodajo čebeljih družin.

Stara ljudska modrost sicer pravi, da se mora čebelar čim manj motati okoli čebel, jih obiskovati ali nadlegovati. Čebelarjeva opravila se ločijo glede na mesec v letu, treba pa jih je prilagajati tudi glede na vremenske razmere. Pozimi mora čebelar čebelam zagotoviti predvsem mir v čebelnjaku in ob njem, pred »sezono« pa urediti vodni napajalnik, če v bližini čebelnjaka ni vodnega vira. V panju mora zagotoviti, da imajo čebele na voljo dovolj satja za odlaganje, predelavo in shranjevanje medu.

Več o projektu Štartaj kot čebelar in več izobraževalnih prispevkov si lahko preberete na spletni strani Štartaj kot čebelar.

Vir fotografij: Čebela se predstavi. Učbenik za ljubitelje čebel, Mlaker-Šumenjak, Marija, Založništvo in izdelava – Lukovica : Čebelarska zveza Slovenije, 2017