Nedavna raziskava družbe IDC, ki jo je naročil Lexmark, ugotavlja, da je zastarela tiskalniška infrastruktura ovira za digitalno preobrazbo. Čeprav tri od petih podjetij priznavajo, da je zastarelo tiskalniško okolje resna ovira za uspeh, manj kot polovica podjetij temu področju namenja pomenljive naložbe, kar ovira napredek strateških IT-pobud.

Globalna raziskava, opravljena med pandemijo Covid-19, ugotavlja, da štiri od petih (79 %) podjetij vlagajo v infrastrukturo v oblaku, kot del svojih pobud za digitalno preobrazbo, 57 % pa jih potrjuje, da zastarela tiskalniška infrastruktura negativno vpliva na njihovo strategijo selitve poslovanja v oblak.

Bela knjiga IDC, ki jo je podprl Lexmark, naslovljena “Storitve tiskalniške infrastrukture naslednje generacije: izkoriščanje oblaka in interneta stvari za pospešitev vaše strategije digitalne preobrazbe”, sledi IDC-jevemu Globalnemu vodiču za digitalno preobrazbo, ki napoveduje, da se bodo izdatki za tehnologijo in storitve digitalne preobrazbe letos po svetu povečali za 10,4 % na 1,3 bilijona ameriških dolarjev.

“Ta raziskava poudarja pomen obravnave tiskalniške infrastrukture v oblaku kot ključne strateške pobude IT,” je povedal podpredsednik Lexmarka za globalno trženje in vodja oddelka rešitev IoT Matt Dollus ter dodal: “Uveljavljena podjetja v vseh panogah so pod pritiskom, da se preoblikujejo v prvenstveno digitalne organizacije. Pandemija Covid-19 je razkrila vrzeli in slabosti v informacijski infrastrukturi, mnoga podjetja pa so v težavah, ker na pot lastne digitalne preobrazbe niso vzela še področja tiskanja.”

Izzivi preobrazbe

Skoraj polovica anketiranih podjetij poroča o izzivih pri vključevanju obstoječih IT-rešitev v novo infrastrukturo in težavah pri posodabljanju ali nadomeščanju starejših poslovnih procesov. 60 % podjetij je preseglo proračune za digitalno preobrazbo, 54 % pa se jih je soočalo z zamudami in podaljšanimi časovnimi roki projektov.

Raziskava ugotavlja tudi velike razlike med državami. V ZDA, Veliki Britaniji in Nemčiji ima 67 % podjetij izzive na področju integracije, v Braziliji pa le 20 %. To je verjetno posledica kompleksnosti poslovanja na razvitejših trgih.

Medtem, ko se je obseg tiskanja v podjetjih zmanjšal, saj so nekatere organizacije sledile digitalnemu pristopu k upravljanju dokumentov, ima več kot polovica vseh za poslovanje bistvenih procesov in dokumentnih tokokrogov še vedno pomembne zahteve glede tiskanja (1). Organizacije bodo morale v bližnji prihodnosti zagotoviti tiskanje kot bistveno informacijsko storitev.

Težave v tiskalniških okoljih

Upravljanje informacijske infrastrukture ostaja izziv podjetij, pri čemer večina izraža podobne pomisleke, ko gre za zastarela tiskalniška okolja. Izpostavljajo predvsem:
• Zagotavljanje varnosti tiskalniške infrastrukture in naprav (81 %)
• IT-breme, povezano z upravljanjem tiskanja in tiskalniških strežnikov (81 %)
• Upravljanje virov (81 %), hkrati pa tudi pomanjkanje vpogleda v porabo (80 %)
• Zastaranje tehnologije in težave pri posodabljanju ali zamenjavi starejše strojne opreme za tiskanje (79 %)

V iskanju preproste rešitve

“IDC verjame, da je čas, da organizacije začnejo razmišljati o tiskanju bolj strateško – pogovor o tiskanju naj vključijo v širši kontekst svojih razprav o digitalni preobrazbi, povezanih s selitvijo v oblak in strategijami obdelave dokumentov,” je dejal Robert Palmer, podpredsednik področij rešitev za upodabljanje, tiskanje in dokumente v IDC Research.

Zdi se, da so si vodje IT v podjetjih enotni glede izbire poslovnih modelov. Raje imajo najem, torej tiskanje kot storitev, kot financiranje lastnega okolja (70 % v primerjavi z 22 %) in priznavajo (94 % se jih strinja), da ima internet stvari (IoT) potencial za izboljšanje upravljanja flote tiskalnikov.

“Vodje IT prepoznavajo prednosti oblaka in interneta stvari,” ugotavlja Dollus in dodaja: “Zagotavljanje tiskanja kot IoT-izdelka kot storitve bo pospešilo poslovno agilnost in poenostavilo upravljanje in nabavo IT, hkrati pa izboljšalo uporabniško izkušnjo za stranke. Infrastruktura tiskanja v oblaku kot storitev ponuja dostop do sodobne in varne tiskalniške infrastrukture, ki je lahko podlaga za prihodnje pobude za digitalno preobrazbo.