Obiščite Zlati polž in spoznajte, kaj vse vam lahko ponudimo. Danes začenjamo serijo prispevkov o turističnih znamenitosti Višnje Gore z okolico.

Občinska turistična zveza mladinska sekcija

Na mladih svet stoji. Vsaj tako se govori med starejšimi. To smo vzeli zares in ustanovili Mladinski odbor, ki deluje samostojno in avtonomno pod okriljem Občinske turistične zveze. Odbor sestav- ljajo mladi iz vseh koncev občine, ki želijo v občinska jadra zajeti svež veter ter turizem v občini predstaviti mlajšim generacijam na nam/njim bližji način. Vabljeni, da nas povšečkate na Facebooku in ostanete na tekočem, kje se bo kaj dogajalo.

Zavod Prijetno domače in krožna pot

Zavod Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, infor- miranje in upravljanje Jurčičeve domačije izvaja promocijo in trženje ponudbe destinacije, ki je zbrana pod skupno blagovno znamko Prijetno domače – Občina Ivančna Gorica.

Obiskovalce skozi vseh dvanajst krajevnih biserov občine Ivančna Gorica popelje Krožna pot Prijetno domače. Ne glede na kak- šen način se je lotijo; peš ali s kolesom, kot avtomobilski izlet z družino ali na konju, lahko ob tem uživajo v prijetnem valovanju pokrajine, spoznavanju znamenitosti in se prepustijo mnogokrat pozabljenim občutkom domačnosti.