Obiščite Zlati polž in spoznajte, kaj vse vam lahko ponudimo. Tokrat vam predlagamo, da si ogledate izvir reke Krke in izvir Poltarice.

Izvir reke Krke

Krška jama se odpira nad izvirom reke Krke severno od vasi Gradiček. To je vodoravna jama, iz katere bruha podzemska voda le ob povodnji. Za vhodom je prostorna dvorana s ponekod zasiganimi stenami. Dolga je dobrih 200 in široka do 30 metrov.

Strop oblikujejo uravnani kamniti skladi. Tla prekrivajo grušč  in veliki balvani, na vzhodnem delu nagrmadeni vse do stropa. Dvorano zaključuje 30 metrov dolgo sifonsko jezero, ki je biotsko izjemno raznovrstno in bogato.

Izvir Poltarice

Jama Poltarica, ki je bila odkrita aprila 2003, je locirana tik nad izvirom Poltarice, prvega pritoka reke Krke.

Do danes je raziskanih 740 metrov podzemnih rovov, dvoran, kanjonov in sifonov. Krasijo jo številni kapniki, zavese, cevčice, pet sifonskih jezer, človeške ribice in brzice. Ob visokem vodostaju reke je moč videti tudi podzemni slap. Temperatura v jami je med 8 in 9 stopinj. Odkrivanje in raziskovanje jame vodi Jamarski klub Krka. Jama ni turistično urejena, si jo pa lahko v spremstvu jamarjev in soju karbidovk ogledate v dolžini 180 metrov.